Fundacja Ochrony Zdrowia

"Wsparcie"

 
 
O nas

Uprzejmie informujemy, że od dnia 21.02.2006 r. działa Fundacja Ochrony Zdrowia Wsparcie w Białymstoku, której celem jest niesienie pomocy ciężko chorym osobom w zakresie ponoszenia kosztów leczenia i rehabilitacji. Fundacja w szczególności  jest nastawiona na przyznawanie wsparcia finansowego sędziom, pracownikom, referendarzom sądowym oraz asystentom sędziów związanych z obszarem Sądu Apelacyjnego w Białymstoku oraz członkom ich rodzin.

W skład organów Fundacji wchodzą zarówno sędziowie jak również pracownicy sądowi.

Obecnie w skład Zarządu wchodzą następujące osoby:

  • Prezes Zarządu: Bogusław Janusz Dobrowolski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Białymstoku;
  • Wiceprezes Zarządu: Grzegorz Bieniewski - kierownik sekretariatu II Sekcji XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Białymstoku;
  • Skarbnik: Beata Daciuk - starszy inspektor Oddziału Finansowego Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Podstawą uzyskania pomocy jest uzasadniony pisemny wniosek ubiegajcego się o pomoc. Decyzję o przyznaniu pomocy podejmuje Zarząd Fundacji po rozpatrzeniu wszystkich danych zawartych we wniosku. Górną granicę pomocy wyznacza stan posiadanych przez Fundację środków.

Z radością możemy Państwa poinformować, iż do dnia dzisiejszego 100% składanych wniosków zostało rozpatrzonych pozytywnie.